Foreningen for Gamle Selskabsdanse

Hvad koster det?


Kontingentet er for sæsonen 2016 – 2017

250,- kr. eller 40,- kr. pr. gang, så du får rabat, hvis du betaler for

hele sæsonen.

 

Kontingentet for sæson 2017-2018 er 300,- kr eller 50 kr,- pr gang.


Juleafslutning og Gallafest er dog særlige arrangementer som

ikke er inkluderet i sæsonprisen.