Foreningen for Gamle Selskabsdanse

Hvornår og hvor danser vi?

Vi danser på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum én søndag i hver måned fra september til april. Efter hver danse-
søndag slutter vi med fælles spisning, hvor hver medbringer lidt godt til en fælles buffet, det er naturligvis frivilligt om man
vil deltage.
Vi har en stor julefest den første lørdag i december og en gallafest i foråret.

OBS!!!

Dansedagen søndag d. 7. januar 2018 er desværre aflyst pga. sygdom.Program for øvedage:
Kl.13.30   Dans
Kl.15.00   Kaffepause
Kl.15.30   Dans
Kl.17.00  

Fællesspisning,
hvis man har lyst

HUSK service

Dansedage: